Lọc tách nước máy nén khí

3 Sản phẩm

3D Toàn Cầu chuyên cung cấp các bộ lọc tách nước sử dụng để lắp cho đường ống khí nén nhằm loại bỏ nước, các hạt rắn, bụi và dầu có chứa trong khí nén trước khi khí nén đi vào thiết bị sử dụng khí cuối cùng.