Lọc đường ống Orion

18 Sản phẩm

Cung cấp các bộ lọc tách nước, lọc bụi bẩn, lọc hơi dầu và lọc khử mùi hãng Orion dùng cho hệ thống khí nén với đầy đủ các kích cỡ thông số từ nhỏ đến lớn, bao gồm:

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF75AL lưu lượng 0.35m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF150AL lưu lượng 1.2m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF200AL lưu lượng 1.8m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF250AL lưu lượng 2.7m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF400AL lưu lượng 3.9m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF700AL lưu lượng 6.6m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF1000AL lưu lượng 10.6m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF1300AL lưu lượng 13.8m3/ phút

– Bộ lọc khí Orion DSF, LSF, MSF, KSF2000AL lưu lượng 20m3/ phút

Thông số chi tiết các bộ lọc như dưới đây