Hạt hút ẩm || 0982 387 240

11 Sản phẩm

Chuyên cung cấp các loại hạt hút ẩm sử dụng trong công nghiệp, các loại hạt nhôm hoạt tính Alumina Activated, silica gel, molecular seive,… sử dụng trong các hệ thống khí nén, biến thế, biến áp, hệ thống khí nitor, thủy điện, nhiệt điện,…