Đầu Nối Nhanh Khí Nén

15 Sản phẩm

Chuyên cung cấp các đầu nối nhanh khí nén sử dụng cho nhiều ứng dụng, kết nối khí nén với nhiều mẫu như:

– Co cút nối khí nén: thu nhỏ, phóng to, đầu nối nhanh hai chạc, ba chạc, bốn chạc.
– Đầu nối nhanh SN-PN
– Đầu nối nhanh SM-PM
– Đầu nối nhanh SH-PH
– Đầu nối nhanh hai chia SMV, SML
– Đầu nối nhanh SF, PF
– Đầu nối nhanh ba chia SMY, SMT

– Đầu nối nhanh góc vuông, thẳng, chữ T, chữ Y